Biz hakda

“Pisyuu Mebel Art Limited”

Pisyuu hakda

PISYUU mebel sungaty çäkli, önümçiligi, ýeňil kaşaň mebel önümlerini we elektron söwdany ösdürmekde işewürligi birleşdirýän köp ugurly, innowasiýa kärhanasydyr.PISYUU Hytaýyň öý mebel pudagynda moda markasydyr.Häzirki wagtda kompaniýanyň Media satuwy içerde öňdebaryjy orunda durýarsenagaty.2020-nji ýylda Conni Liang täze marka syýahatyna düşünip, marka dizaýneri hökmünde PISYUU-a goşuldy.

Hil kompaniýanyň esasyny düzýär, PISYUU sarp edijileri ýokary hilli önümler, hyzmatlar we dizaýn bilen üpjün etmäge hemişe ygrarly.Ussatlykdan jikme-jik gözegçilik we önümçilige çenli PISYUU sarp edijilere iň oňat gurluşy berk gözegçilikde saklaýar we hödürleýär.Dizaýner we tikinçilik prosesi tehnologiýasy nukdaýnazaryndan PISYUU elmydama ýokary hilli, ýokary ülňüler, arassalanan ussatlyk we özboluşlylyk ussady ruhuna eýerdi.

url (1)
url (2)

Asyl dizaýny we yzygiderli kämilleşdirilen önümçilik mümkinçilikleri bilen, PISYUU, ýagtylygy halaýan ulanyjynyň isleglerini kanagatlandyrmak üçin kiçijik petra oturgyjy, Camaleonda diwany, LIGNE-ROSET mebel seriýalary we ş.m. ýaly sarp edijiler tarapyndan giňden halaýan önümleri öndürdi. kaşaň stil

Serieshli seriýa ýygyndysy ýokary derejeli materiallary ussatlyk bilen garyşdyrýar.baý durmuş hilini döretmek üçin flourokabon tehnologiýasy, daşky gurşawy goramak we saglyk, ys we deformasiýa ýok.

Geljekdäki perspektiwalar

PISYUU hemişe özboluşly dizaýny özeni hökmünde amala aşyrýar we adam ömrüniň hilini ýokarlandyrmaga çalyşýan, dünýä belli öý mebel dizaýn markasyna öwrülmegi maksat edinýän "döredijilikli ýaşaýyş • gurşun modasy" düşünjesine eýerýär.