Goşuljak söwdagärler

4fad48e7

T NEWZE Dükan açylýar

a84907ab

 

Çengdu Durmuş estetikasy akademiýasy

Iş wagty: irden 9: 00 - 18: 00
Salgysy: Çengdu şäheriniň Jinjiang etraby, 2-nji halka ýolunyň gündogar bäşinji bölümi, Gündogar köl seýilgähiniň demirgazyk-gündogar tarapy
Telefon: 86-13434868841

 

Foshan Durmuş estetikasy akademiýasy

Iş wagty: Ir sagat 9: 00 - 17:30
Salgysy: ZAL A, Gyzyl ýyldyz Makallin mebel lomaý sergi merkezi, Leşong şäheri, Şunde etraby, Foshan şäheri
Telefon: 86-13928233436

Goşuljak söwdagärler

Goşuljak söwdagärler

1

Marka goldawy : PISYUU, Hytaýyň öý mebel pudagynda öňdebaryjy moda markasy, sergi zaly dizaýny, sergi zaly materiallary, banner we ş.m. ýaly adaty marka VI ulgamyny goldaýar.

3

Syýasat goldawy: dürli bazar derejelerine we iş masştabyna görä ösüş meýilnamasyny düzüň, hyzmatdaşlara syýasata goldaw beriň we öndürijileri bilelikde has uly we güýçli ediň.

2

Surat goldawy: ajaýyp şekil görkeziş terminaly döretmek üçin bitewi marka kesgitleýiş ulgamynyň goldawyny, sergi zaly, gapy, vitrin nusgalary, ýerleşiş dizaýny, material ekrany bilen üpjün ediň.

4

Açylyş goldawy: önüm bilimlerinden, gurnama okuwlaryndan, önümi saýlamakdan, bazaryň ýerleşişinden, kanalyň ösüşine ähli taraplaýyn ýol görkeziji we kömek, açylyş meýilnamalaşdyrylyşy we ýerine ýetirilişi.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň